Rynek pracy w branży farmaceutycznej

Branża farmaceutyczna, dotychczas uważana za hermetyczną, zaczyna otwierać się na pracowników spoza sektora, licząc na ich świeże spojrzenie i nowe podejście do pracy.  

Widoczne jest to np. w ogłoszeniach na stanowiska sprzedażowe (np. Przedstawiciel Farmaceutyczny, Key Account Manager) oraz marketingowe (np. Product Manager) w obszarze OTC. Osoby pracujące na stanowiskach sprzedażowych na co dzień zajmują się promocją produktów bez recepty i suplementów diety na rynku aptecznym oraz w tzw. mass markecie. Mniej istotne jest tu wykształcenie czy branżowe doświadczenie kandydata, co sprawia, że idealnie na tych stanowiskach sprawdzą się pracownicy sektora FMCG, na co dzień współpracujący z klientami mass marketu oraz posiadający doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych. Przykład ten pokazuje, że dynamiczny rozwój branży wymusił na pracodawcach większą elastyczność, a w zakresie kompetencji przedłożenie wysokorozwiniętych umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych ponad te nazywane twardymi, jak np. wykształcenie.

Kolejnym obszarem, w którym otwartość firm farmaceutycznych na kandydatów spoza branży jest ostatnimi czasy widoczna, są stanowiska pracy w zakładach produkcyjnych. Przykłady takich stanowisk to: Dyrektor Działu Continuous Improvement, Project Engineering Manager, Inżynier Utrzymania Ruchu, Dyrektor Działu Opex. W tym sektorze kluczową rolę odgrywa znajomość procesów zarządzania produkcją oraz jej narzędzi i doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach. Osoby spoza branży, np. z sektora FMCG, potrzebują jedynie krótkiego wdrożenia w specyficznych dla pharmy obszarach, takich jak np. procesy produkcyjne, jakość. W tym obszarze najbardziej pożądanymi kandydatami spoza branży są pracownicy największych graczy na rynku, którzy posiadają zakłady produkcyjne w Polsce.

Są jednak takie obszary, gdzie wciąż jest widoczna mniejsza otwartość na ludzi spoza branży. Przykładem są stanowiska sprzedażowe i marketingowe w obszarze RX (leków na receptę), gdzie kładzie się duży nacisk na odpowiedzialność pracowników, a tym samym firm farmaceutycznych, za zdrowie i dobro pacjentów. Tym samym od pracowników wymaga się wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej (często zdobytej podczas studiów kierunkowych) oraz znajomości Key Opinion Liderów w danym obszarze terapeutycznym. Przykładami takich stanowisk są: Przedstawiciel Medyczny, Medical Science Liason oraz Product Manager RX w liniach produktów specjalistycznych.

Jak pokazały wcześniejsze przykłady są takie obszary działalności, gdzie w większym stopniu liczyć się będzie uniwersalna wiedza i doświadczenie niż sama znajomość sektora. Rynek, jak i branża, zmieniają się – na znaczeniu zyskują pracownicy posiadający odpowiedni warsztat, rozumiejący potrzeby konsumentów. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dużo mówi się o zarządzaniu talentami…

Zarządzanie talentami to nie tylko ich poszukiwanie i rekrutowanie, ale również rozwijanie. Pracownik zmotywowany potrafi nauczyć się wszystkiego, a co więcej – jest w stanie zaproponować inne, ciekawe spojrzenie na całokształt biznesu – wystarczy dać mu szansę. 

Autor: Dominika Sadowska, Consultant HRK Life Sciences w firmie doradztwa personalnego HRK S.A.